1. Sözleşmeden dönme

2. Ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme

3. Ücretsiz onarılmasını isteme

4. Ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme

SEÇİMLİK HAKLARI VARDIR.

5. Bu seçimlik haklarından biri ile birlikte Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Ayıplı maldan sorumluluk satıcıya aittir. Teslim tarihinden itibaren 6 ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Tüketici, Ücretsiz Onarım veya Ayıpsız Misli ile değiştirilmesi haklarından birini seçer ise; Satıcının bu talebi ? Azami 30 iş günü, ? Konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise 60 iş günü içinde yerine getirmesi zorunludur. Zamanaşımı

? Ayıplı maldan sorumluluk, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren 2 yıldır.

? Konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda taşınmazın teslim tarihinden itibaren 5 yıldır. İkinci el satışlarda EN AZ

? Mallarda 1 yıl

? Konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda ise 3 yıl Ayıp, ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zamanaşımı hükümleri uygulanmaz.